Rynek nieruchomości i hotelarstwo

Obszar procesów związanych z nieruchomościami należy do jednych najbardziej skomplikowanych obszarów rynku. Jego pełne zrozumienie wynikające z wieloletniego doświadczenia pozwala nam na skuteczne wsparcie Klientów przy przeprowadzanych restrukturyzacjach, audytach czy pozyskiwaniu partnerów biznesowych.

Planowanie inwestycji

Wspieramy inwestorów poprzez analizy oraz poszukiwanie lokalizacji inwestycji cechujących się niepowtarzalnością oraz kreujących dodatkową wartość biznesową. Dysponujemy własnym zespołem architektonicznym, a ponadto współpracujemy ze sprawdzonymi pośrednikami. W wyniku tego jesteśmy w stanie skutecznie przeprowadzać analizy i pozyskiwać nieruchomości tzw. off market – nie będących w szerokim obiegu informacyjnym, ale pozwalających wykreować dzięki temu wartościową i dostrzegalną przewagę rynkową. Właścicielom gruntów lub trudnych nieruchomości oferujemy podejmowanie wspólnych przedsięwzięć bazujących na wsparciu profesjonalnymi zasobami ludzkimi i wiedzą w celu wykreowania większej wartości posiadanych aktywów.

Audyty i analizy

Wieloletnie doświadczenie w obszarach zarządzania finansami zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, autoryzuje nas jako kompetentnego doradcę w zakresie analizy organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa. Jesteśmy w stanie skutecznie wskazać obszary ryzyka, wprowadzić lub poprawić controlling i audyt wewnętrzny w firmie w celu minimalizowania kosztów.

Hotelarstwo

Wskazujemy kanały dotarcia do klientów, określamy docelowe grupy klientów, a także wspieramy w zakresie organizacji hotelu oraz obszarów związanych z obsługą klienta i poprawą jakości. Naszą mocną stroną jest pozyskiwanie marek międzynarodowych, wprowadzanie do istniejących, międzynarodowych sieci oraz pozyskiwanie inwestorów.