Finansowanie inwestycji

Lata doświadczenia nauczyły nas, że dobrze skonstruowany mechanizm finansowania nieruchomości komercyjnych, poczynając od samej struktury kapitału założycielskiego, poprzez proces budowlany, aż do momentu pełnej komercjalizacji i stabilizacji finansowej obiektu, jest w stanie przynieść dużo więcej korzyści
i bezpieczeństwa zarówno inwestorowi jak i bankowi, eliminując jednocześnie szereg ryzyk.

Jesteśmy świadomi, że nieruchomości komercyjne służą przede wszystkim najemcom i nie mogą poprzez zły dobór produktów finansowych inwestora narażać ich na ryzyko utraty miejsca wykonywania swojej działalności.

Cenimy inwestorów z pasją oraz takich, dla których spokojnie i rozważnie przeprowadzony proces inwestycyjny jest ważniejszy niż szybki zysk spekulacyjny. W naszej ofercie posiadamy szereg instrumentów finansowych pozwalających na takie skonstruowanie struktury finansowania, która będzie jak najmniej uciążliwa, a zarazem cechować się będzie elastycznością i bezpieczeństwem.

kredyty bankowe

Standardowy, długoterminowy instrument finansowy – cechujący się okresem spłaty od 10 do 25 lat. Warunki kredytu uzależnione są od jakości inwestycji, jej etapu, wkładu własnego, a przede wszystkim jakości zawartych umów najmu oraz renomy obecnych lub przyszłych najemców. Współpracujemy z kilkunastoma bankami, bazując na wieloletnich kontaktach personalnych i sprawdzonych mechanizmach.

obligacje

Instrument dłużny pozyskiwany na zlecenie wśród niepublicznej bazy inwestorów we współpracy z domami maklerskimi. Doskonały dla grup kapitałowych, gdzie spółka matka chce zaciągnąć dług na realizację projektu. Cechuje się on dużą elastycznością co do wydatkowania i kontroli pozyskanych środków, kosztem wyższej marży
i dodatkowych zabezpieczeń.

leasing zwrotny

Doskonały sposób na uwolnienie kapitału z posiadanych, rentownych już aktywów, pozwalający na późniejsze dowolne dysponowanie kapitałem na nowe inwestycje lub refinansowanie poniesionych nakładów. Współpracujemy z kilkunastoma czołowymi towarzystwami leasingowymi jak BZ WBK Leasing, BRE Leasing, DNB Nord Leasing, a także niezależnymi brokerami działającymi na zlecenie klienta