Finanse strategiczne | Registate

finanse strategiczne

Procesy gospodarcze wiążą się z koniecznością podejmowania działań niestandardowych, niekiedy o strategicznym znaczeniu. Przewidywanie rynku, analizowanie ryzyka czy wyszukiwanie okazji biznesowych bardzo często wymaga możliwości pozyskania niestandardowych, ale za to długoterminowych kapitałów na rozwój.

Mając bogate doświadczenie w tworzeniu i przekształcaniu przedsiębiorstw, a także bazując na szerokiej bazie doradców różnych obszarów i dziedzin gospodarki jesteśmy w stanie zapewnić pozyskanie kapitału oraz wiedzy niezbędnej do przeanalizowania możliwości i przeprowadzenia ekspansji na nowe obszary biznesowe.

Giełda Papierów Wartościowych oraz New Connect

Oferujemy współpracę przy przygotowaniu spółki do wejścia na GPW lub rynek New Connect poprzez ustalenie długofalowej polityki finansowej, konsolidację aktywów czy przyjęcie międzynarodowych standardów w firmie – odpowiednio wcześniej przed samym debiutem.

Profesjonalne przygotowanie firmy w tym obszarze pozwala na wybór najlepszego momentu na debiut. Wpływa ponadto na związaną z nim redukcję kosztów wynikających z przewidywanych zmian i restrukturyzacji spółki. Przy ustalaniu takich strategii współpracujemy z instytucjami rynku kapitałowego (Domami Maklerskimi), a także prowadzimy firmę przez cały proces współpracy z szeregiem instytucji niezbędnych do debiutu giełdowego.

Finanse strategiczne – Pozyskiwanie inwestorów

Współpracujemy z funduszami inwestycyjnymi oraz prywatnymi inwestorami mającymi na celu lokowanie swoich środków pieniężnych w stabilne i przemyślane przedsięwzięcia inwestycyjne. Działamy na wyraźne zlecenie i dokładamy starań, aby wszystkie strony transakcji działały na tym samym poziomie wiedzy.

Finanse strategiczne – Struktury antypodatkowe

Przygotowujemy firmy do przejęć przez prywatne, zamknięte, dedykowane fundusze inwestycyjne organizowane przez udziałowców firm. Wspomagamy tworzenie spółek w tzw. rajach podatkowych (offshore), a także analizujemy możliwości łączenia lub dzielenia aktywów w celu aktywizowania ich rzeczywistej wartości rynkowej bez konieczności ponoszenia zbędnych obciążeń podatkowych.