Doradztwo

Cechą dobrego managera nie jest wiedzieć wszystko lecz wiedzieć gdzie znaleźć tych, co wiedzą. My znamy się na finansowaniu inwestycji obszaru nieruchomości oraz zarządzaniu nawet skomplikowanymi strukturami firmowymi. Jesteśmy w stanie wesprzeć Klientów naszymi zasobami, doświadczeniem i wiedzą zarówno jednorazowo, jak i długookresowo, aż do zakończenia całości przewidywanego procesu.

Interim Management

Siła charakteru, pomysłowość i wykształcenie kadry zarządczej są źródłem sukcesu lub porażki każdej firmy. Dysponujemy kontaktami i bazą doskonałych managerów z dziedziny finansów. Zdajemy sobie sprawę z roli działu finansowego w firmie i jesteśmy w stanie go wesprzeć w każdym momencie – na okres wykonania konkretnych działań.

Analizy i biznesplany

Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi nauczyła nas jak sprostać nawet najwyższym wymaganiom i. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę przedsiębiorstwa na potrzeby bankowe, przejęć i fuzji, a także dla własnej wiedzy zarządu lub udziałowców. Dostrzegamy w firmach wartości niemierzalne i wyjątkowe oraz potrafimy ująć w liczbach te mierzalne – w sposób przystępny dla każdego, kto chce wyciągnąć wnioski i wesprzeć w ten sposób swoje decyzje.

Mediacje

Znając specyfikę i oczekiwania instytucji i partnerów finansowych, potrafimy wesprzeć w ciężkich sytuacjach – w momentach restrukturyzacji lub braku wymaganej płynności finansowej. Odpowiednia reakcja na działania banku lub partnera finansowego często przesądza o sukcesie lub porażce. Nasze doświadczenie oraz pomysłowość wsparte dodatkowymi gruntownymi analizami prawnymi może pomóc skutecznie wyjść z niejednej ciężkiej sytuacji.